Copper Leg Open Doors: Mia Felic & Louise Franklin Wiberg

28. aprillil 2023

Scroll down for english version!

Mia Felic on Horvaatia kunstnik, kes elab Tallinnas, kus ta hetkel õpib kaasaegset kunsti.

Ta töötab peamiselt analoogfotograafia ja -filmiga, uurides samal ajal nende meediumite eksperimentaalseid võimalusi. Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia taustaga kunstnik püüab ühendada sotsiaalteadusi ja kaasaegset kunsti, luues neile ühise pinnase.
Residentuuris töötab ta välja projekti “Krattide taaselustamine”, mis uurib krattide kohalolu ja tähtsust tänapäeva kontekstis ning mille tulemusel eksponeeritakse erinevate osalejate ehitatud kratte.
Lisaks töötab ta pimeda ruumi projektiga, mis on seotud queer-identiteediga ja tutvustab alternatiivset fotoprotsessi “mordançage”.

Louise Franklin Wiberg (LFW) on Taanis sündinud ja hetkel Barcelonas elav kunstnik, kelle tegevusvaldkondadena võib välja tuua maali, teksti, installatsiooni, fotograafiat ning kunstnikuraamatuid.

Tema praktika uurib inimkogemuse mitmetähenduslikkust – sisemise ja välise vahelist lõhet, tegeliku ja kujuteldava põimumist ning mineviku ja oleviku kattumist. Oma residentuuri ajal Copper Leg’is tegeleb LFW (peaaegu) nähtamatu tekstiga raamatu loomisega.
———————————————
Mia Felic is a Croatian visual artist based in Tallinn, Estonia where she currently studies contemporary art.
She is mostly working with analogue photography and film while exploring the experimental possibilities of the medium. Coming from the field of sociology and cultural anthropology, she is trying to bridge social sciences and visual arts creating a common ground for both.
In the residency she is developing a project “Reviving Kratt”, which examines the presence and relevance of the kratt in the contemporary context and the shown result will be exhibited kratts build by various participants.
Additionally, she is working in the darkroom on the project linked to queer identities and introducing the alternative photographic process mordançage.

Louise Franklin Wiberg (LFW) works across painting, text, installation, photography and artist’s books. Her practice revolves around the ambiguity of human experience – the gap between the interior and the exterior, the intertwining of the real and the imaginary, and the overlapping of past and present. During her residency at Copper Leg, LFW is working on a book of (almost) invisible writing.