Copper Leg Open Doors: New outdoor installations + tribute to Sirakas.

 18. august 2023

Paula Oberndorfer
“Vaata, sa vaatama pead! / Look, you have to look!”
2023
Teras, terastraat, keraamika
See on selge raamiga teos avaras ruumis. Materjalid on rasked ja karmid. Isegi kui see on raske, on see siiski läbipaistev. See loob pildi, jäädes samal ajal õrnalt läbipaistvaks nagu pitsitükk. Sees hõljuvad või vägivaldselt ripuvad kolm silma, mis vaatavad sulle vastu, samal ajal kui sa vaatad läbi nende. Kuigi sa võid tulla ja minna, nagu sulle meeldib, on nad sunnitud jääma avatuks ja jälgima, suutmata su pilku vältida.
Steel, steel wire, ceramics
It is a work with a clear frame in a wide space. The materials are heavy and rough. Even tough it is heavy, it is still transparent. Creating an image while remaining delicately transparent like a piece of lace. Floating inside or violently suspended are three eyes, looking back at you, while you are looking through them. While you can come and go as you please, they are forced to stay open and observe, not being able to avoid your gaze.
Kaisa Maasik & Gerda Nurk
“Sirgjoone kestev paindumine”
Galeriinäituste jaoks ehitatud puidust konstruktsioon on jõudnud Vaskjala õuele.
Originaali kirjeldus: Kõrvaklappidest kostuva kuuldemängu keskmes on neli inimest, kelle teed otseselt või kaudselt ristuvad. Loo rõhk on mõjutustel, sellel, kuidas tegelased teadvustamata üksteise maneere üle võtavad. Fiktiivsetel karakteritel baseeruv lugu kulgeb läbi nihestatud korduse, jõudes lõpuga tagasi alguspunkti. Kord eristatavate isikute piirjooned ühinevad ning hargnevad siis taas omaette üksusteks.
Kaisa Maasik & Gerda Nurk
“The Persistent Bending of a Straight Line”.
The body of sound installation has found its last place on the field of CopperLeg.
Description of original: The paths of the four characters in the audio drama cross constantly, be it directly or indirectly. The artists put emphasis on influences and how the people in the story unconsciously take over each other’s manners. The story based on fictional characters flows through a distorted repetition where the ending continues at the beginning. The once distinguishable individuals merge into one only to split up again.

Artcontainer grupi hitt-installatsioon “The Bathers” ehk akendest saun on läbinud põhjaliku uuenduskuuri.
“The Bathers” by Artcontainer Group has been renovated.
Lisaks tuleb esitlemisele kolm heliinstallatsiooni, mis juhatavad sisse 26.08 toimuva elektroonilise muusika festivali “Vaskjala Sirakas 2023”.
Adding to this also three sound installations will be presented as a tribute to electronic music festival “Vaskjala Sirakas 2023”.
Lauri Lest – heliinstallatsioon “Kvartett” on tarbimisühiskonnast inspireeritud teos, kus pesumasin, röster, mikrolaineahi ja elektripliit esitavad spetsiaalselt neile komponeeritud muusikat.
The sound installation “Quartet” is a work inspired by consumer society, in which a washing machine, toaster, microwave and electric cooker play music composed especially for them.

Raul Keller ‘Muusika ühele’ / Music For One
‘Muusika ühele’ on ühe inimese poolt korraga kogetav heliinstallatsioon, mis on autori poolt komponeeritud kõlaritega varustatud madalale lamamistoolile, Tervikkompositsioon koosneb neljast umbes kümne minuti pikkusest osast, millest igaühte mängitakse veerand-, pool-, kolmveerand- ja täistunnil. Iga kuulaja peab endale valima kuulamisaja ja ennast kohapeal kuulamiseks järjekorda panema. Ühes tunnis on võimalik neljal kuulajal kogeda nelja erinevat kompositsiooni. ‘Muusika ühele’ komponeerimisel kasutas Raul elektrooniliselt (modulaarsüntesaatoril) genereeritud helisid, kasutades helivõimendussüsteemina eelpoolmainitud lamamistooli, millesse on sisseehitatud kolm kõlarit. Heli muudab lamamistoolil oleva inimkeha füüsilise heli edasikandjaks, see tungib kehasse ja mõjutab seda otseselt. ‘Muusika ühele’ on individuaalne kogemus, ning see mõjub erinevatele inimestele omamoodi. See ei ole soovitatav inimestele, kellele on vastunäidustatud, või kes on ülitundlikud vibratsioonina edasikantava füüsilise stimulatsiooni ja/või müra suhtes.
Music for One’ is a sound installation experienced by one person at a time, composed by the author on a low reclining chair equipped with loudspeakers, The complete composition consists of four parts of about ten minutes each, played for a quarter, half, three quarters and a full hour. It is up to each listener to choose their own listening time and to queue up on the spot. For ‘Music for One’, Raul used electronically generated sounds (on a modular synthesizer), using the aforementioned recliner chair with three built-in speakers as a sound amplification system. The sound transforms the human body on the recliner into a physical sound transmitter, penetrating and directly affecting the body. ‘Music for One’ is an individual experience, and it affects different people in different ways. It is not recommended for people who are contraindicated or who are hypersensitive to vibration-induced physical stimulation and/or noise.

Katrin Essenson – Installatsioon “Isekas isolatsioon” – heliteos floorale ja faunale, Vaskjala 2023
Paigutades end ühe inimese mõõtu installatiivse kupli alla on võimalik suumida Vaskjala loomeresidentuuri ümbritsevasse helikeskkonda, mis on läbinud tõlgendamatu tõlgendamise protsessi. Looduse ükskõiksus ja teisalt ülevus tõstab inimese argipäeva tasandist kõrgemale, tuledes meelde, kuidas iga asi, mida me fookusesse võtame on seotud kõige muuga universumis. Minimalistlik helipanoraam võib mõjuda teraapiliselt aga ka ärritavalt. Viimasel juhul on soovitav kogeda heliteost kupli kõrval olles.

By placing oneself beneath a one-person installation dome, it is possible to zoom into the soundscape surrounding the Vaskjala Creative Residence, which has undergone a process of uninterpretable interpretation. The indifference of nature and, on the other hand, its majesty, elevates the human everyday to a higher level, reminding us how every thing we focus on is connected to everything else in the universe. A minimalist sound panorama can be therapeutic but also irritating. In the latter case, it is advisable to experience the sound work while standing next to the dome.